25 imatges per segon valen més que 1.000 paraules. El vídeo és la nostra eina per explicar la teva història. Com  deia Stanley Kubrick, si pot ser escrit o pensat, pot ser enregistrat.